Pisz Poprawnie

Witamy w serwisie Pisz Poprawnie, którego celem jest podanie wskazówek jak wykorzystując nowoczesne technologie pisać w sposób bezbłędny.

Programy komputerowe:

Dysponując komputerem z systemem Windows, Linux lub Mac OS do sprawdzenia tekstów pod względem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych można wykorzystać program Write należący do pakietu Apache OpenOffice. Pakiet ten jest zupełnie darmowy i udostępniany jest na licencji Apache License. Można go pobrać ze strony:
Open Office

Strony internetowe:

W sieci istnieje kilka stron www umożliwiających sprawdzanie tekstów online. Jednym z nich jest serwis Ortograf.pl.
Ortograf
Strona pozwala na kontrolę poprawności dowolnego tekstu. Wykrywane są zarówno błędy ortograficzne, interpunkcyjne jak i niektóre błędy stylistyczne i gramatyczne.

Zasady pisowni:

typowe pomyłki ortograficzne:

- błędy wynikające z niestarannej wymowy np. pisanie pierszy zamiast pierwszy czy nielada zamiast nie lada
- błędy pisowni nie z rzeczownikami odczasownikowymi np. pisanie nie naklejanie zamiast nienaklejanie
- pisownia liczebników (np. pisanie trzy i pół letni zamiast dwuipółletni czy 10-tkai zamiast dziesiątka)
- pisownia by (formy bezosobowe piszemy oddzielnie z by, formy osobowe razem z by).
- inne błędy: pisanie z tąd zamiast stąd, wogóle zamiast w ogóle, po środku zamiast pośrodku, conajmniej zmiast co najmniej, na raz zamiast naraz
.